top of page

Příprava ke zkouškám

Ruské Jazykové Centrum nabízí velmi efektivní přípravné kurzy k maturitním zkouškám, státním zkouškám a testům TORFL.


Přípravné kurzy se skládají ze 100 vyučovacích hodin/45 min, intenzita výuky je 2x týdně. Jeden věnujeme gramatice, druhý den je kladen důraz na čtení, poslech a konverzaci. Účastníci kurzů dostávají domácí úkoly, např. gramatická cvičení, slohové práce, čtení textů apod.

Přípravné kurzy nabízíme již 5 let a zatím všichni naši studenti úspěšně složili maturitní a státní zkoušky nebo získali certifikáty TORFL.

 

Celková cena přípravného kurzu je 20.000,- Kč (Cena jedné vyučovací hodiny 45 min je 200,-Kč)

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 

Kurzovné je možno uhradit v osmi měsíčních splátkách bez navýšení (2500 Kč/měs).

Nejsme plátci DPH.

Napište nám

Výborně! Zpráva byla přijata.

kontakt
bottom of page