top of page

Ruský jazyk pro mírně pokročilé

Kurz ruského jazyka pro mírně pokročilé (úroveň A2 dle SERR) je pro vás vhodný pokud:
  • rozumíte větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání)
  • dokážete komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech
  • umíte s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby
 

Podívejte se na aktuálně vypsané termíny jednotlivých kurzů. Pokud nenajdete žádnou vyhovující variantu, napište nám a třeba něco vymyslíme.

Napište nám

Výborně! Zpráva byla přijata.

Kotva 1
bottom of page